Històric

█ 2023
“La fe en el debat cultural”
58 Jornades de Qüestions Pastorals (17 i 18 de gener de 2023)
[ Programa (PDF), fotos, àudios, vídeosnota de premsa del dia 17, nota de premsa del dia 18, vídeo resum.

─ Ignasi Font: «Intervenció Ignasi Font» [vídeo] [àudio ♪]
─ Mariano Fazio: «La fe i la cultura contemporànea» [vídeo] [àudio ♪]
─ Ignasi Fuster: «Segle XXI: entre la Raó i la Llibertat» [vídeo] [àudio ♪]
─ José María Torralba: «El retorn dels grans llibres: la lectura i els reptes de la cultura actual» [vídeo] [àudio ♪]
─ Francesc Conesa: «Viure la fe en una societat plural» [vídeo] [àudio ♪]

█ 2022
“Jesucrist, al centre. La centralitat de Jesucrist en la formació i la vida del prevere”
57 Jornades de Qüestions Pastorals (25 i 26 de gener de 2022)
[ Programa (PDF), fotos, àudios, nota de premsa del dia 25, nota de premsa del dia 26.

─ Ignasi Font: «Intervenció Ignasi Font» [vídeo] [àudio ♪]
─ Armand Puig: «Primacia i atracció de Crist en el món d’avui» [vídeo] [àudio ♪]
─ Joan Costa: «Crist, centre del missatge moral cristià» [vídeo] [àudio ♪]
─ Lluc Buch: «Per a mi, el viure és Crist» [vídeo] [àudio ♪]
─ Julio Diéguez: «Els mateixos sentiments de Crist Jesús» [vídeo] [àudio ♪]

█ 2021
“Reptes pastorals a la llum de l’Encíclica Fratelli tutti”
56 Jornades de Qüestions Pastorals (26 i 27 de gener de 2021)
[ Programa (PDF), fotos, àudios, nota de premsa del dia 26, nota de premsa del dia 27.

─ Mn. Ignasi Font: «Introducció a les Jornades» [vídeo] [àudio ♪]
─ Joan Torra: «Presentació general de la Fratelli tutti» [vídeo] [àudio ♪]
─ Joan Costa: «De la Deus caritas est a la Fratelli tutti» [vídeo] [àudio ♪]
─ Joan Fontrodona: «Una altra economia és possible?» [vídeo] [àudio ♪]
─ Domènec Melé: «Reptes ètics i pastorals: com fer operativa la Fratelli tutti» [vídeo] [àudio ♪]

█ 2020
“Déu t’estima! L’anunci més gran als joves”
55 Jornades de Qüestions Pastorals (21 i 22 de gener de 2020 a Castelldaura)
[ Programa (PDF), fotos, àudios, nota de premsa del dia 21, nota de premsa del dia 22, vídeo resum

─ Mn. Ignasi Font: «Inauguració de les Jornades» [àudio ♪]
─ Tomás Melendo: «Viure per estimar» [àudio ♪]
─ Javier Vilanova: «Ajudar a trobar l’amor» [àudio ♪]
─ Lluc Buch: «La vocació, el regal d’una història d’amor»[àudio ♪]
─ Mons. Antoni Vadell: «Un amor expansiu» [àudio♪]
─ Josep Ignasi Saranyana: «El Senyor inicia amb nosaltres una història d’amor (visió històrica)»
─ Mons. Salvador Cristau: «Espontaneïtat i formació de l’afectivitat» [àudio♪]

█ 2019
“L’alegria de la santedat”
54 Jornades de Qüestions Pastorals (22 i 23 de gener de 2019 a Castelldaura)
Programa (PDF), fotos, àudiosnota de premsa del dia 22, nota de premsa del dia 23, vídeo resum

─ Mn. Ignasi Font: «Inauguració de les Jornades» [àudio ♪]
─ Card. Francesco Monterisi: «L’alegria cristiana en els documents del Sant Pare Francesc» [àudio ♪]
─ Bernardo Estrada: «La paraula de Déu i la joia cristiana» [àudio ♪]
─ Taula rodona: «Testimonis de conversió i alegria»
─ Taula rodona: «Transmissió de l’alegria i bon humor» [àudio ♪]
─ Ignasi Fuster: «Què és l’alegria? Apunts filosòfics sobre una existència alegre» [àudio ♪]
─ Col·loqui amb Joan Josep Omella: «Sortim amb alegria!» [àudio ♪]

█ 2018
“Joves, fe, vocació”
53 Jornades de Qüestions Pastorals (23 i 24 de gener de 2018 a Castelldaura)
Programa (PDF), fotos, àudiosnota de premsa del dia 23, nota de premsa del dia 24, vídeo resum

─ Mons. Agostino Marchetto: “Els joves, la fe i el discerniment vocacional en la perspectiva del Vaticà II” [àudio ♪]
─ Xavier Serra: “La joventut del s. XXI: vulnerables i desorientats, o rics en sensibilitat i compromís?” [àudio ♪]
─ Taula rodona: “Testimonis de fe i itinerari vocacional de joves” [àudio sencer ♪]
─ Dr. Juan Luis Lorda: “L’acompanyament espiritual del joves” [àudio ♪]
─ Taula rodona: “Iniciatives pastorals amb la joventut” [àudio ♪]
─ Mons.  Joan Enric Vives: “Vocacions al sacerdoci: condicions, formació i acompanyament” [àudio ♪]

█ 2017
“La conversió ecològica, una exigència de la fe”
52 Jornades de Qüestions Pastorals (17 i 18 de gener de 2017 a Castelldaura)
Programa (PDF), fotos, nota de premsa del dia 17, nota de premsa del dia 18

─ Mons. Lluís Martínez Sistach: Inauguració [àudio ♪]
─ Card. Salvatore De Giorgi: El Magisteri de l’Església sobre l’ecologia [àudio ♪]
─ Mn. Miquel Ramon: Perspectives teològiques de la Laudato Si’ [àudio ♪]
─ Josep Maria Mallarach: Les virtuts ecològiques per a la nostra conversió [àudio ♪]
─ Emilio Chuvieco: Suggeriments per a la conversió ecològica de la parròquia [àudio ♪]
─ Dr. Joan Costa: Ecologia i pobresa [àudio ♪]
─ Taula rodona: Com es pot fer una conversió ecològica [àudio sencer ♪]

█ 2016
“La família, escola de misericòrdia”
51 Jornades de Qüestions Pastorals (26 i 27 de gener de 2016 a Castelldaura)
Programa (PDF)fotos, nota del dia 26, nota del dia 27, vídeo “Com puc ajudar els refugiats?”, algunes notícies publicades als mitjans

─ Card. Gualtiero Bassetti: Família i misericòrdia [àudio ♪][vídeo »]
─ Dr. Javier Cremades: Les mans d’una mare (castellà) [àudio ♪][vídeo »]
─ Bisbe Sebastià Taltavull: Francesc: un Papa seduït per la misericòrdia [àudio ♪][vídeo »]
─ Dr. Joan Costa: El perdó com expressió de la misericòrdia [àudio ♪][vídeo »]
─ Taula rodona: Educar en la misericòrdia: el cas dels refugiats [àudio sencer ♪] Sra. Juana Martín [àudio ♪], Sra. Ariadna Blanco [àudio ♪], Sr. Joan Reventós [àudio ♪]

█ 2015
“Què s’espera d’un bon pastor?”
50 Jornades de Qüestions Pastorals (20 i 21 de gener a Castelldaura)
Programa (PDF)fotosnota de premsa prèvia, nota del dia 20, nota del dia 21, cartes del Papa Francesc i del prelat de l’Opus Dei, Xavier Echevarría

─ Dr. Albert Ribot: Presentació [àudio ♪]
─ Card. Lluís Martínez Sistach: La formació jurídica en clau missionera [àudio ♪]
─ Dr. Antoni Pujals: Presentació [àudio ♪]
─ Dr. Juan Luis Lorda: La formació espiritual del prevere [àudio ♪]
─ Taula rodona: Què s’espera d’un bon pastor? Arq. Joan Enric Vives [àudio ♪], Sra. Núria Gispert [àudio ♪], Dr. Josep Maria Turull [àudio ♪], Sr. Ramon Ollé [àudio ♪], Sra. Dra. Mireia Tintoré [àudio ♪]
─ Dr. Armand Puig: La formació bíblica de qui ha de proclamar la Paraula de Déu [àudio ♪]
─ Dr. Jaume González Padrós: La formació litúrgica en l’ars celebrandi [àudio ♪]
─ Sr. Dr. Enrique Rojas: Claus per assegurar la fermesa de vida de qui ha de ser exemplar [àudio ♪]

█ 2014
“On hi ha caritat, allí hi ha Déu”
49 Jornades de Qüestions Pastorals (21 i 22 de gener a la Facultat de Teologia)
Programa, fotos del primer dia, fotos del segon dia, primera nota de premsa prèvia, segona nota prèvia, nota del dia 21, nota del dia 22, vídeo del dia 21, vídeo del dia 22

─ Dr. Albert Ribot: Presentació
─ Inauguració: Card. Lluís Martínez Sistach: Inauguració, Dr. Armand Puig, Dr. Antoni Pujals
─ Card. Robert Sarah: Deus caritas est [vídeo »]
─ Mn. Joan Galtés: La misericòrdia dels cristians en la història [vídeo »]
─ Taula rodona: Si no hi ha caritat, Déu no hi és [vídeo »]. Sr. Jaume Castro, Sra. Carme Borbonès i Sr. Josep Masabeu.
─ Dr. Joan Costa: L’aportació de la doctrina social de l’Església a la construcció del món [vídeo »]
─ Alfred Pastor: De la solidaritat a la fraternitat humana [vídeo »]
─ P. José Medina: Francesc i la pobresa, un testimoni personal [vídeo »]

█ 2013
Any de la Fe. Confessar la fe és un repte
48 Jornades de Qüestions Pastorals (22 i 23 de gener)
Programa, fotos del primer dia, fotos del segon dia, nota de premsa prèvia, nota del dia 22, nota del dia 23

─ Dr. Albert Ribot: Presentació
─ Card. Lluís Martínez Sistach, Dr. Antoni Pujals, Dr. Armand Puig, Dr. Jaume Aymar
─ Mons. Octavio Ruiz Arenas: Importància d’una formació permanent per als nous evangelitzadors
Dr. Xavier Morlans: El primer anunci, peça clau de la nova evangelització
─ Taula rodona: Fe cristiana i cultura contemporània. Sr. Enric Juliana, Dr. Armand Puig, Dr. Josep-Ignasi Saranyana
─ Dr. Massimo Introvigne: L’Any de la Fe a l'”era laica” 
─ Dr. Lluís Romera: Cultura contemporània i sentit de la fe
─ Taula rodona: La meva trobada amb Déu què canvia de la meva vida. Sra. Mercè Aroz, Sr. Etsuro Sotoo, Sr. Valentí Puig, Sr. Arturo San Agustín, Dr. Jaume Aymar.

█ 2012
Matrimoni i família per a una nova evangelització
47 Jornades de Qüestions Pastorals (24 i 25 de gener)
Programa, fotos, vídeos, primera nota de premsa, segona nota, carta del Papa Benet XVI per la VII trobada mundial de les famílies

─ Card. Lluís Martínez Sistach: Presentació
─ Card. Ennio Antonelli (CPF): La família cristiana, primer camí per a l’evangelització
─ Dr. Joan Costa (FTC): L’amor matrimonial i la dignitat humana: claus per a la comprensió de la paternitat responsable
─ Dr. Enric Vidal (UIC): Aspectes positius i problemàtics de la perspectiva de gènere
─ Dr. Tomás Melendo (UM): Per què val la pena casar-se [vídeo »]
─ Sra. Virgínia Olano (DPF): Reconciliacions conjugals: experiències sobre mediació i teràpia familiar
─ Sr. Javier Vidal-Quadras (Fert): Eines per a la felicitat en el matrimoni: l’orientació familiar [vídeo »]

█ 2011
“Secularisme i cultura de la fe: Església i diàleg, entre la Tradició i el present”
46 Jornades de Qüestions Pastorals (25 i 26 de gener)
Programafotos, nota de premsa,  La Vanguardia Secularismo y fe, Ràdio Estel  Albert Barceló

─ Mons. Ángel Rodríguez Luño (PUSC): Consciència cristiana i cultura política en els ensenyaments de sant Josepmaria Escrivà
─ Sra. María Paz López (LV) : Fe i opinió pública. La premsa davant la pugna entre laïcisme i religió
─ Dr. Ignasi Fuster (FTC): Fe i raó: la missió de la raó al servei de Jesucrist. La raó en un temps nihilista
─ Sr. Jaime Nubiola (UNAV): Fe i cultura: transmetre la fe avui
─ Mons. Jesús Sanz Montes: Déu amic o Déu rival. La nostàlgia incensurable de l’encontre amb el Déu vertader

█ 2010
“Any Sacerdotal: Fidelitat de Crist, fidelitat del sacerdot”
45 Jornades de Qüestions Pastorals (26 i 27 de gener)
Programa, fotos, nota de premsa prèvia, nota del dia 26, nota del dia 27

─ Mons. Sebastià Taltavull: Dimensions del ministeri sacerdotal ordenat: ensenyar, santificar, regir
─ Sr. Javier Sesé: Espiritualitat sacerdotal i secularitat
─ Mons. José María Yanguas: El sacerdot, home de comunió
─ Prof. Philip Goyret: La unitat del sacerdoci en la vida de l’Església
─ Prof. Pere Montagut: Interioritat, ideal i mística sacerdotal: implicacions espirituals de l’exercici del ministeri
─ Mons. Manuel Ureña: Eucaristia i sacerdoci ministerial

█ 2009
“Sant Pau, obert a les cultures, apassionat per l’Evangeli”
44 Jornades de Qüestions Pastorals (27 i 28 de gener)
[ Programa, entrevista a mn. Albert Barceló, nota de premsa, Informació sobre l’Any Paulí

─ Dr. Jordi Sánchez: El ministeri de la Paraula en sant Pau
─ Dr. Pedro Rodríguez: El món, responsabilitat dels cristians a la llum d’1C 7, 20
─ Sr. José Ramón Ayllón: Sant Pau, un gegant de la comunicació
─ Dr. Bernardo Estrada: Linies mestres de la teologia de sant Pau
─ Dr. Armard Puig: La probable estada de sant Pau a Tarragona
─ Mons. Jaume Pujol: Centralitat de Crist en sant Pau

█ 2008
“Jesús de Natzaret: «Qui diu la gent que sóc jo»”
43 Jornades de Qüestions Pastorals (28 de gener i 7 de febrer)
[ Programa, fotos dia 28, fotos dia 7, ponents, nota de premsa dia 28, nota de premsa dia 7, entrevista al professor Francisco Varo

─ Dr. Armand Puig: Accés històric a Jesús
─ Dr. Francisco Varo: Jesús segons les fons jueves
─ P. Pius Ramon Tragan: Els Evangelis Apòcrifs
─ Dr. Bernardo Estrada: La recepció de Jesús en el cristianisme primitiu: la comunitat dels deixebles
─ Mons. Angelo Amato: Cristologia Catòlica
─ Dr. Josep Maria Rovira Belloso: Crist i l’Església

█ 2007
“L’Ecumenisme Espiritual i de la Caritat”
42 Jornades de Qüestions Pastorals (19 i 20 de febrer)
[ Programa, fotosponents, nota de premsa prèvia, nota de premsa dia 19, nota de premsa dia 20,  entrevista a Mn. Joan García Llobetdiscurs de Benet XVI a la Comissió Preparatòria de la III Assemblea Ecumènica Europea

─ Cardenal Lluís Martínez Sistach: Presentació de les XLII Jornades pastorals en el marc de la III Assemblea Ecumènica Europea  [àudio ♪] [vídeo »]
─ S.E. Dimitri Tsiamparlis: Salutació [àudio ♪] [vídeo »]
─ Dr. Pedro Rodríguez: Salutació [àudio ♪] [vídeo »]
─ Cardenal Walter Kasper: Ecumenisme Espiritual [àudio ♪] [vídeo »]
─ Mons. Jaume González-Agàpito: 50 anys del moviment ecumènic a Espanya [àudio ♪] [vídeo »]
─ S.E. Dimitri Tsiamparlis, Mons. Adolfo González Montes, Rvd. Antonio Cruz Suárez, Dr. Domènec Melé: Taula rodona: resposta dels cristians davant d’una societat laicista [àudio ♪] [vídeo »]
─ Dr. José Ramón Villar: Fonaments Teològics de l’Ecumenisme
─ Dr. Carlos Francisco Vega: Ecumenisme Pastoral
─ Dr. Josep Monells, Llic. Salvador Bacardit, Dr. Josep Masabeu, P. Aurel Bunda, Rvd. Javier García: Taula rodona: Ecumenisme de la Caritat

█ 2006
“El Compendi del Catecisme: un regal de Déu per l’Església”
41 Jornades de Qüestions Pastorals (23 i 24 de gener)
 Resum

█ 2005
“Els reptes de l’Església en la pastoral del matrimoni i de la família i en l’educació en l’amor i la castedat”
40 Jornades de Qüestions Pastorals de Castelldaura (24 i 25 de gener)
Resum

█ 2004
“Reptes de la Bioètica a l’acció pastoral”
39 Jornades de Qüestions Pastorals de Castelldaura (27 i 28 de gener)
Resum

█ 2003
“Servei, comunicació i imatge pública de l’Església”
38 Jornades de Qüestions Pastorals de Castelldaura (27 i 28 de gener)
[ Resum

─ Taula rodona: P. Ciro Benedittini (Premsa de la Santa Seu), Sr. Juan Lara (EFE Vaticà), Mn. Ramon Octavi Sánchez (Catalunya Cristiana i de Ràdio Estel)
─ Mons. Joan Carrera: Diferents vessants de l’acollida a l’Església
─ Prof. Marc Carroggio (PUSC): Conferència sobre els mitjans de comunicació
─ Prof. Jaume Pujol (UN): Conferència sobre el servei de la comunicació
─ Mn. José María Gil Tamayo (CEE): La presència de l’Església als mitjans de comunicació

█ 2002
“Laïcisme i laïcitat cristiana”
37 Jornades de Qüestions Pastorals (28 i 29 de gener)
Fotos

─ Dr. Manuel Dacal (Opus Dei): Inauguració 
─ Mons. Kamal-Hanna Bathish (Bisbe Jerusalem): Sacerdocio real y ministerial
─ Mons. Xavier Salines (Bisbe Tortosa): La formació cristiana en el món actual
─ Mons. Jaume Trasserra (Bisbe Solsona): Sacerdoci comú i ministerial
─ Dr. Joan Baptista Torelló: El beat Josepmaria i els inicis de l’Opus Dei a Catalunya
─ Sra. Núria Gispert (Càritas Barcelona): Reptes ètics i socials dels cristians en un món canviant
─ Sra. Pilar Ferrer: El sacerdoci comú dels laics en el beat Josepmaria