Què és això?

Les Jornades

Des del 1965 es duen a terme les Jornades de Qüestions Pastorals de Castelldaura. Volen ser una actualització teològica i pastoral,  i un espai de debat sobre fenòmens, esdeveniments o realitats que estan d’actualitat en les converses del carrer i a l’opinió pública, i sobre les quals l’Església té alguna cosa a aportar. Des del seu orígen prop de quatre mil persones i centenars de personalitats del món civil i eclesiàstic han participat en aquesta activitat d’actualització teològica i pastoral que promou el Centre Sacerdotal Rosselló de Barcelona.

DSC_9197

S’han tractat qüestions com l’eradicació de la pobresa, laïcisme i laïcitat cristiana, el paper de la família, els reptes de la bioètica, i la comunicació. Sovint la temàtica ha coincidit amb la celebració d’algun any internacional convocat per les Nacions Unides. Les primeres edicions es van celebrar a una casa de Premià de Dalt, d’on reben el nom, o als locals de l’Església de Montalegre, i les últimes edicions es van celebrar, amb la col·laboració de les Facultats de Filosofia i Teologia de Catalunya, a l’Aula Magna del Seminari de Barcelona.

El Centre Sacerdotal Rosselló

És una entitat promoguda per la Societat Sacerdotal de la Santa Creu, una associació intrínsicament unida a l’Opus Dei que ofereix als sacerdots de les esglésies diocesanes un ajut espiritual que els estimuli en la seva tasca sacerdotal, en la unió al seu bisbe i en la comunió amb els seus germans en el sacerdoci.

El Centre Sacerdotal Rosselló organitza diverses activitats des de l’època del Concili Vaticà II. Destaquen les Jornades de Qüestions Pastorals de Castelldaura. També organitza, a iniciativa de la Societat Sacerdotal de la Santa Creu o a petició d’alguna diòcesi, altres activitats formatives, conferències i sessions informatives a càrrec d’especialistes generalment de seminaris i facultats.