Fotos dia 1

Cor Unum; Card. Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de Barcelona; Dr. Armand Puig, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya i Dr. Albert Ribot, director del Centre Sacerdotal Rosselló.
D’esquerra a dreta: Dr. Antoni Pujals, vicari de la prelatura de l’Opus Dei a Catalunya; Card. Robert Sarah, president del Pontifici Consell Cor Unum; Card. Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de Barcelona;
Dr. Armand Puig, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya i Dr. Albert Ribot, director del Centre Sacerdotal Rosselló durant l’inauguració de les Jornades de Qüestions Pastorals de Castelldaura 2014.

Continua la lectura de Fotos dia 1